Ang dating daan com 17 19 dating

Overshadowing its charitable work, however, is the organization’s false doctrine.Members Church of God International teaches its own version of Docetism.Ang Dating Daan (Tagalog for The Old Path) is a religious radio and television program in the Philippines produced by the Members of the Church of God International. In Portugal and Brazil, it is broadcast as O Caminho Antigo which is a direct translation for The Old Path.

The Members Church of God International has no written statement of faith, which may be due to the fact that Soriano often contradicts his own teachings.

Selected episodes of the program can also be viewed on the Internet through the Members Church of God International websites and on You Tube.

It has been recognized as one of the longest-running religious programs in the Philippines. Initially, the TV program would only run for one hour due to limited funds.

Ang pilosopiya ay ang mapagkilatis na pag-aaral sa mga pinakamalalim na katanungan na maaaring itanong ng sangkatauhan.

Sinisikap nitong unawain ang mga suliranin na mayroong malawak na saklaw at nagsisilbing ugat sa mas marami pang mga tanong tungkol sa katotohanan, tunay na kahulugan ng ating buhay, saligan at nilalaman ng ating kaalaman, mga bagay na binibigyang-halaga, at ang talagang ipinapahiwatig natin na gamit ang iba't ibang anyo ng pakikipagtalastasan.